Wagi AXIS

 • Analityczne

  Wagi analityczne stanowią nową serię wag o najwyższej dokładności przeznaczonych do pracy w warunkach laboratoryjnych. Wyróżniają się nowoczesnością rozwiązań technicznych, przyjemnym wyglądem i wygodą użytkowania. Układ kalibracji wewnętrznej zapewnia stabilną dokładność wagi. Obszerna komora ważenia pozwala na wygodne nakładanie ważonych przedmiotów i chroni przed oddziaływaniem czynników zakłócających pomiar. Szeroki wachlarz funkcji specjalnych oraz możliwość podłączenia komputera lub drukarki pozwalają na usprawnienie typowych prac związanych z pomiarem masy. Wagi analityczne popularne i profesjonalne różnią się pod względem funkcjonalności. Wyświetlacz graficzny i klawiatura numeryczna wag profesjonalnych umożliwiają wygodne korzystanie z bogatego menu funkcji specjalnych wagi, związanych z przetwarzaniem wyników pomiarów.

 • Jubilerskie

  Wagi jubilerskie serii AD stanowią wydzieloną grupę wag laboratoryjnych dostosowaną do specyficznych wymagań występujących w branży jubilerskiej. Za wyjątkiem wag służących do celów technologicznych wagi jubilerskie powinny być legalizowane.

 • Apteczne

  Wagi apteczne to wybrane modele wag laboratoryjnych o parametrach metrologicznych dostosowanych do wymagań aptek.

 • Wagosuszarki

  Wagosuszarki serii AGS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda termograwimetryczna). Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie drukarki lub komputera w celu drukowania raportów lub wizualizacji wyników pomiarów. Drukowane raporty umożliwiają spełnienie zaleceń GLP.

 • Pocztowe

  Wagi do listów i paczek pracują w tysiącach placówek pocztowych od wielu lat. Wyznaczenie masy listu jest istotne przy ustalaniu wartości potrzebnego znaczka pocztowego, toteż ważenie korespondencji odbywa się nie tylko przy okienku pocztowym, ale również podczas przygotowywania korespondencji przedsiębiorstw i instytucji.

 • Techniczne

  Wagi techniczne to szeroka grupa wag przystosowanych do pracy w przemyśle i handlu. Ich najważniejsze cechy to prosta, niezawodna konstrukcja oraz duża szybkość ważenia przy zachowaniu wymaganej w praktyce dokładności.

 • Platformowe

  Wagi platformowe przeznaczone są do szerokiego stosowania w przemyśle i handlu. Ich charakterystyczną cechą jest solidna platforma, zbudowana z profili stalowych, przykryta nakładką (szalką) ze stali nierdzewnej.

 • Osobowe

  Wagi osobowe serii B/L są przeznaczone do dokładnego ważenia pacjentów, sportowców, Klientów gabinetów odnowy biologicznej itd. Konstrukcja wag umożliwia zamontowanie wzrostomierza.

  Wagi serii B/LM stanowią wersję podręczną bez możliwości montażu wzrostomierza.

 • Przemysłowe

  Wagi przemysłowe służą do ważenia dużych ładunków w przemyśle i handlu hurtowym. Wyróżniają się nośnią o dużej wytrzymałości, umożliwiającej mechaniczne nakładanie ładunków.

 • Weterynaryjne

  Wagi weterynaryjne serii 4B/P przeznaczone są do dokładnego określenia masy zwierzęcia w trwającym procesie leczenia. Umożliwia to właściwe dawkowanie leków w stosunku do wagi "pacjenta".

 • Liczące

  Wagi liczące serii BLM są przeznaczone do liczenia detali o jednakowej masie w magazynach, w kontroli produkcji, w sortowniach  itp.
  Funkcja liczenia detali bazuje na przeliczaniu masy jednostkowej detalu uzyskiwanej z pomiaru próbki detali lub wpisanej za pomocą klawiatury. Podczas liczenia wykorzystywany jest algorytm "uczenia się" korygujący niedokładności  przeliczeń. Zastosowanie trzech osobnych wyświetlaczy wyników oraz  wykorzystywanie efektywnych metod  liczenia detali wyróżnia wagi serii BLM jako wyspecjalizowane narzędzia pracy, ale można je także  wykorzystywać do standardowych pomiarów masy.

 • Mierniki Siły

  Mierniki siły serii FA są przeznaczone do pomiaru siły nacisku i siły ciągu, mogą być także wykorzystywane do pomiaru masy. Znajdują zastosowanie w specjalistycznych laboratoriach, w produkcji oraz w kontroli jakości. Charakteryzują się ergonomicznym kształtem i łatwością obsługi.

 • Towary Paczkowane

  Wagi serii B/TP są przeznaczone do pracy w wielostanowiskowym systemie kontroli towarów paczkowanych. System składa się z wag kontrolnych oraz komputera i programu TP.
  Dla Klientów, którzy nie są zdecydowani wdrażać sytemu komputerowego
  oferujemy podręczny  zestaw kontrolny składający się z wagi serii B/TP i drukarki, na której drukowany jest raport z kontroli.  W przyszłości, w przypadku pojawienia się potrzeby rozbudowania systemu kontroli, wagi z zestawów kontrolnych mogą być podłączone do komputera.